سخن دلصفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم
از شما چه پنهان
ما از درون زنگ زدیم!

 

مرحوم حسین پناهی

/ 2 نظر / 23 بازدید
هدی

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی ***یکی که بهش اعتماد داری بهت اعتماد داره *** از دلتنگی هاش برات میگه از دلتنگی هات براش میگی *** اروم میشه *** اروم میشی این حس رو بهت دارم... **حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه...**