شیطنت عشق در چشمان

دیدگاه خود در نگاه  عشق می گویم.برداشت آزاد می باشد

بگذار تا شیطنت عشق چشمان تورا به عریانی خویش بگشاید شاید هر چند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد اما کوری را به خاطر آرامش تحمل نکن.

دکتر علی شریعتی

 


/ 1 نظر / 26 بازدید
صورتک

این که مدام در سینه ات می کوبد قلب نیست ! ماهی کوچکی است که دارد نهنگ میشود . قلب ها همه نهنگانند در اشتیاق اقیانوس . اما کیست که باور کند در سینه اش نهنگی می تپد !