ای گل یاس باغ زندگیم


ای گل یاس باغ زندگیم دوستت دارم

ای گل ناز اقاقی زندگیم دوستت دارم

ای همه هستیم به پایت دوستت دارم

ای همه دلتنگیم  بخدا    دوستت دارم

ای که تنهام گذاشتی دوستت دارم

ای که هرچه  دارم به لطف توست دوستت دارم

ای سکوت لحظه های بی مروت دوستت دارم

ای عشقم من دیوانه ی دیوانه ات هستم

 من دوستت دارم ای ....

/ 0 نظر / 23 بازدید