نوشته طنز..

 

: هنگام درس دادن استاد سر کلاس


(-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-)


:
وقتی استاد خبرامتحان رو میده 


(o.O) (o.O) (o.O) (o.O) (o.O) (o.O)

 

: موقعامتحان


(
.) (.) (.) (.) (.) (.)


:
وقتی استاد موقع امتحان حواسش جمع میکنه واسه مچ گیری 

 

(.) (.) (.) (.) (.)

 

       : وقتیکه نمره ها رو می خونن

 

̯͡) (̯͡͡) (̯͡͡) (̯͡͡) (̯͡͡) (̯͡͡) (̯͡͡)

 

/ 0 نظر / 28 بازدید