دل نوشته های من


میدونی به نظر من همیشه وقتی اولش به آخرش فکر نکنی آخرش مجبوری که به اولش فکر کنی این یه قانونه و همیشه مجبوری ازش پیروی کنی.

اما باز هم اینم میدونی که یه اتفاق جالب همیشه میوفته که نمیشه،چرا که یه چیزی از درون یا بیرون مانع انجام این قانون میشه و ما اغلب از فردا ها قرض میکنیم تا وام خودمون  رو به دیروز ها بپر دازیم و همیشه همینجوری پیش میریم تا....

/ 1 نظر / 25 بازدید