مستی عشق

 

یه روز در خواب دیدم که مستم

از اوج دیدارت بی تاب  هستم

گرم و آرام در آغوشت  نشستم

و دگر هیچ نخواهم،چون  مسته مستم

اگرم از مستی تو بی تاب نشستم

بدان که از  مستی راحت هستم

یهو  بی دلیل  از    خواب بجستم

 و ندانستم که چرا در بیداری همچنان مستم به دیدارت ای .........

/ 1 نظر / 20 بازدید