تولد عشق

روز تولد معشوقم مبارک باشه گلم

امروز بهترین روز دنیاست.امروز روز تولد گل یاس باغ زندگی من هست

من ازت خیلی دورم اما همیشه تو قلبم جای داری قلب

این قلبهاهستند که از فاصله هیچ نمی دانند

در آرزوی دیدارت قند در حوض دل آب میکنم

به دیدارت در باغچه دل نور افشانی میکنم

ضرب   آهنگ    دل    را    موزون     میکنم

برایت مینوازم با  ساز دل  و عشقبازی میکنم


عزیزم از ته میگم که خیلی دوست دارم و این کلمات هیچ وقت بی مایه نخواهد شد

دوستت دارم و تولدت مبارک

قلبهوراهوراهوراهوراهورا  قلب

ماچ

 

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
nobody

پر از نور و لبخند باشه تولدشون [لبخند][گل] .