نامه

به تو نامه می نویسم          ای همیشگی ترین عشق

ای که چشمام پس تو         بی سرانجام،بسته تر شد

سایه بودو سایه تر شد        همه رنگا خاکستری شد

               خونه خالی تر از سکوت شد

ای تو مرهم روزگارم            ای که همیشه تک و تنها

خاطره از تو دارم                 آهنگ ساز انتظارم دلسوزتر شد

خونه زندون من شد            ای که بغل ستاره از دیدنم آزورده تر شد

این قصه،قصه ی قدیمی       نامه ای،پر از اشگ شد

» عکس های اشک و جدایی

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید