بی قرار

تصاویر فانتزی

کسی بهم سر نمی زنه

هیچکی دوسم نداره

هیچکی نمی خواد یه گل واسم بیاره

هیچکی حالمو نداره

هیچی تو دلم آروم و قرار نداره

هیچکی درک نداره

تو خیابون سر مترو قراره

اما کسی مثل من غم تنهایی نداره

دل  من عاشق با حال نداره

عاشق تنها منم

عاشق عشق کهنه ی تو منم

/ 0 نظر / 23 بازدید