/ 1 نظر / 24 بازدید
انجمن آوای همه afa

سلام دوست عزیز با صد احترام شما را دعوت به وبلاگ جزیره خدا می کنم، امید است که بتوانیم در راه رسیدن به جزیره خدا، به خانه و نشیمن گاه او تعالی شانه راه پیدا کنیم تا از هر گونه جنگ و ترور و اعدام و سنگسارها بدور گردیم و قلب و وجود خود را از هر گونه زشتی ها پاک گردانیم تا بجایش فرشته صلح و دوستی و همنوع پروری را جای گزین کنیم. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. منتظر حضور سبزتان در وبلاگ جزیره خدا و انجمن آوای همه هستیم شاد و پیروز باشید