ای کاش بودی کنارم

 

ای کاش....

ای کاش میدانستی که دگر چیزی ندارم که به پایت بریزم...

ای کاش بودی کنارم که برایت حرف بزنم و ببوسم نگاهت و اشگ بریزم...

ای کاش میدانستی که دلم گرفته و دیگه طاقت دوری نداره...

ای کاش هیچ نداشتم و و تنها قلبه بیمارم را به نگاره نگاهت ببرم...

بخدا دلم گرفته و دیگه چشمای خیسم طاقت این دوری رو نداره

این قلبم که میدونی بیماره، مال تویه پس چرا نیستی کنارم

/ 0 نظر / 24 بازدید