من چه تنهام..

چه بی کس ماندم..

و چرا در قفس هیچکسیم کرکس نیس..

آه که چقدر تنهام ای کاش می دانستی که با تو بودن را ,شوق را, عشق را,زیبایی را ,مهربانی پاک خداوندی را می نوشتم وقتی که با من بودی...

خوش ترین یادهای من شیرین ترین یادگاری های از توست.

بی تو من...