امشب حال عاشق و معشوق خرابه.میخوام حرفایه دلمون براتون بگم.بعضی اوقات بعضی گفته ها اینقده شیرین گفته میشه که خیلی لذیذ به گوش میشینه.

گوشه ای از دلبری خودمونی ما

گفته اند در سرای دله ما چنین می گذرد:

همچنان که گرم صحبت بودیم.گفتم بهش که کجا سیر میکنی؟

گفت: در حسرت لب عاشق. حه شوخی میکنم جدی نگیر!! 

گفتم: که عاشق در نظرت کیه؟چجور آدمیه؟

معشوق آهی کشید و گفت: عاشق یعنی دوست داشتن بیش از حدکسی و بدست آوردنش حتی اگه خیلی به ضررش باشه ادامه میده و قلب آدم همش تحریک میشه..

منم قلبم همش تحریک میشه به سمت تو .

خیلی دوست داشتنت منو صدبار تحریک میکنه..

منم گفتم : اگه تا بی کران برم واز همه سراغ الهه مهربونی وخوبی رو بگیرم .همه آدرس تورو میدن بهم.

عاشق یعنی بی منت بی تکلف خالص ساده زلال به کسی که میخوادش بگه دوسش دارم و برات میمیرم