سلام دوستان،دختروپسر ایرونی یک هفته نیستن

   در نظر سنجی شرکت کنید

   بعد یک هفته حتما به نظرات قشنگتون پاسخ میدیم

    و پیام های نامربوط  پاک میشن

 

ما عاشق همدیگه هستیم

     بیادتون هستیم پس بیادمان باشید  

 بابای