* *  * * * *  * * * *   * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * *  * * 

نام زیبای تو را در کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد
  و عکس قشنگت را در قابی از جنس عشق میگذارم تا همه بدانند تو سلطان جان من و فاتح دلم هستی   

                                                       

 * *  * * * *  * * * *   * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * *  *  * *

  فقط برای عشقم از صمیم قلب دوووووستت دارم

و عشقمونو ابدی می کنم تا جاودانه بشیم

  و از بودنت در کنارم افتخار می کنم

 تویی هستی دلم

 ولنتاین               مبارک